Close

Stiftelsen rettferd for taperne

Stiftelsen Rettferd for taperne (LRT) er en støtteforening for dem som har hatt det tøft gjennom barndommen. Uansett om du har vært i en situasjon hvor du har blitt mobbet, vært utsatt for seksuelt overgrep, vært feilplassert på et barnehjem / fosterhjem eller vært i konflikt med barnevernet, så kan LRT hjelpe med brevskriving og støtte deg om du skal søke etter billighetserstatning. Stiftelsen har også et tett samarbeid med advokater og andre organisasjoner.

Organisasjonen er ikke så gammel, men den har allerede hjulpet mange med problemer som følge av ting de har vært utsatt for. Under en kongress for samfunnets tapere i 1993 ble det startet en aksjon som het “Aksjon Rettferd for Taperne” og dette ble senere til Landsforeningen Rettferd for Taperne. Stiftelsen er den eneste av sin art i Skandinavia og kanskje i hele Europa og er altså en ren norsk oppfinnelse. Stiftelsen yter ikke hjelp i saker om økonomi, men står bak de som har vært utsatt for urettferdigheter og dermed blir definert som tapere.

Hvem er de?

Medlemmene i stiftelsen kommer fra absolutt hele landet, men det er likevel en rekke fellestrekk ved flere av dem. De fleste av dem bor i spredt bebygde strøk og en tredjedel av dem har gått på spesialskole. Mange av dem har lav inntekt i dag og dårlige levekår.  Dette og fortiden deres er med til å gi dem psykiske problemer og det er i den forbindelse de gjerne kommer i kontakt med LRT. Men selv om mange av disse medlemmene har hatt saker oppe i systemet med hjelp fra stiftelsen, så er det dessverre ikke mye som tyder på at det vil komme færre saker i fremtiden.

Sakene som kommer i fremtiden vil helt sikkert være av en annen karakter enn dagens saker. Selv om vi har gått bort fra fysisk avstraffelse av barn og unge, så er det fortsatt mange som sliter og ikke får den hjelpen de har krav på og det er disse unge som vil stå bak de sakene som LRT vil hjelpe med. En gruppe skiller seg ut blant dem som få problemer i årene som kommer og det er de mindreårige asylsøkere. Dette er barn som har en krevende oppvekst i Norge, langt fra deres vanlige hjem og mange av dem kommer med traumer fra før av på grunn av krig og utrygge forhold. En tendens som allerede har vist seg i flere rapporter er overgrep på norske asylmottak med lav bemanning og disse sakene minner mye om barnehjemssakene fra gamle dager.

Fremtidens tapere

Det er ikke kun mindreårige asylsøkere som vil bli en stor gruppe av de som kalles for fremtidens tapere. Også mobbeofrene vil i stor stil søke hjelp hos stiftelsen. Det har allerede vært gjort en stor innsats fra politikernes side til å få gjort noe med problemet og gjøre mer oppmerksom på mobbeofre, men dessverre har resultatene ikke vært synlige enda. En av utfordringene er at folk flest ikke tar mobbing på alvor, men kanskje vi skal se til våre naboer som har gjort mange studier innen mobbing. Her har de blant annet beregnet hva det koster samfunnet og det er store tall. Disse studier viser at i Sverige koster det kr. 17 milliarder over en 30 års periode som følge av et enkelt år med mobbing. Så det er liten tvil om at det er nok å ta tak i for stiftelsen rettferd for taperne.

Privacy Policy