Close

Norsk barnevern – En trussel for Norges internasjonale omdømme?

Ikke alt som er norsk er populært rundt om i verden. I de fleste tilfeller forbinder folk flest Norge som et av verdens beste land å bo i, men det er spesielt en ting i Norge som er svært upopulært og det er barnevernet. Dette ordet har de lært seg i land som Polen, Tsjekkia, Romania, Litauen, Russland og flere andre land som Norge har mottatt innvandrere fra. En av grunnene til at barnevernet har havnet i et internasjonalt stormvær når det gjelder barnevernet, er flere saker som har vært oppe i pressen i Norge og i de land hvis statsborgere har vært involvert. Enkelte saker har fått så stor oppmerksomhet i utlandet at de har vært oppe på ministernivå og det har vært arrangert demonstrasjoner mot barnevernet i de enkelte land.

Protester mot barnevernet

Flere saker har skapt protester rundt om i Europa og sakene har gjerne hatt statsborgere fra andre land som den ene part og barnevernet som den andre. I de fleste tilfeller har barnevernet opptrådt meget firkantet og uten å ta noen hensyn til menneskelige faktorer, men kun sett på lover og regler. Dette har skapt harme i mange andre land og mange begynner å spørre seg selv om det ikke er med til å skade Norges omdømme. Kan vi være tjent med at folk ser på Norge som en politistat, kun på grunn av avgjørelser som treffes innen barnevernet?

Noen av sakene som har skapt protester er følgende:

I 2011 fikk en kvinne med tsjekkisk bakgrunn fjernet sine to gutter og måten det skjedde på fikk Tsjekkias president til å sammenligne barnevernets metoder med naziprogrammet «Lebensborn». Dette programmet gikk ut på at barn skulle oppdras etter rene ariske metoder og av ariske foreldre. Ikke noen særlig positiv måte å bli fremstilt på og med tydelig henvisning til hvordan barnevernet kan fremstå. Samme året var det også en sak i Polen hvor barnevernet hadde møtt opp i retten i Polen for å kreve en ni år gammel jente utlevert. Påstanden var at hun hadde blitt bortført fra Norge av sine egne foreldre. Her ble det norske barnevern omtalt av polske ambassadeansatte som Hitlerjugend. Kanskje en overreaksjon, men det er liten tvil om at metodene til barnevernet ikke er velsete i utlandet og dette er ødeleggende for Norge sitt omdømme.

En sak har alltid to sider

Selvsagt er dette ofte kompliserte saker og man skal også la barnevernet få komme med sine argumenter. Men dette vanskeliggjøres gjerne ved at de ikke kommer med noen kommentarer og dermed inntar en litt arrogant holdning. Dette kan være med til å gjøre en del mennesker sinte og når de involverte partene samtidig er redde og fortvilet, så blir det tatt i bruk sterkere midler. Dette innebærer overskrifter i medier i de land som er en del av sakene med utenlandske foreldre og som det også har blitt sett flere ganger, så kommer det til demonstrasjoner mot barnevernet.

Disse demonstrasjonene har kommet blant folk fra vår største innvandrergruppe som er Polen, men også land som Romania og Tsjekkia har hatt demonstrasjoner mot barnevernet i Norge. Enkelte steder har det vært opp til 4 000 deltakere i demonstrasjonene, så vi ser jo helt klart at det er saker som gjør folk sinte på andres vegne. Likevel må vi også se på helheten og ifølge statistikkene så var det i fjor kun 18 barn fra Polen, som var tatt under omsorg av barnevernet i Norge. Vi kan vel derfor konkludere med at problemet heldigvis ikke er så stort likevel, selv om de skaper overskrifter i utlandet.

 

Privacy Policy