Close

Landsforeningen for barnevernsbarn

Det finnes et par foreninger som jobber for barn og unges rettigheter. Det er ikke enkelt for barn å komme i kontakt med barnevernet og de firkantede holdninger som oftest finnes innen denne etat. Derfor ble det for en del år siden stiftet en forening for å hjelpe disse barn og unge slik at de kan få hjelp og støtte når de opplever urettferdigheter innen barnevernet og på norske institusjoner. Landsforeningen for barnevernsbarn ble startet i 1997 etter et stort engasjement fra ungdommer som hadde erfaringer fra barnevernet og ønsket å bruke disse til å hjelpe andre i som av ulike årsaker kommer i kontakt med systemet.

Det stilles ikke så mange krav for at man kan bli medlem i foreningen som kalles for LFB. Det eneste kravet er at man må ha hatt tiltak fra barnevernstjenesten eller ha igangværende tiltak. Som medlem av organisasjonen er det mulig å bli involvert hvis man ønsker dette og det er f.eks. mulig å jobbe som erfaringskonsulent og dermed bidra med egne erfaringer.

Ettervern

En av de viktigste ting som LFB jobber med er ettervern. Dette skyldes at når ungdommer, som nærmer seg voksenalderen, skal flytte for seg selv så har det vist seg å være vanskelig for dem som ikke har bodd hjemme hele tiden. Spesielt dem som har bodd i lengre perioder på en institusjon eller et fosterhjem gruer seg ofte til å skulle stå på egne ben og det er en vanskelig periode for mange. Den største årsaken er at de gjerne mangler støtte og flere har hatt en vanskelig barndom i tillegg. Disse ungdommene trenger gjerne ekstra støtte og det kan foreningen være med til å gi dem.

Barnevernstjenesten har plikt til å vurdere om ungdommer, som bor på institusjon eller i fosterhjem, trenger til oppfølgning etter de har fylt 18 år. Men det kan være mange grunner til at dette ikke skjer, enten fordi den unge ikke selv er motivert til å ta kontakt eller fordi den enkelte kommunen har dårlig økonomi og da blir slike oppgaver ikke prioritert. I slike tilfeller kan LFB være til hjelp. Det er mange ting å tenke på når man skal flytte for seg selv etter å ha tilbrakt mange år utenfor ens eget hjem.

Tilby hjelp

Jobber du med ungdom fra før av eller har du selv vært i samme situasjon som dem som bor på institusjon eller i fosterhjem, så er det viktig å tilby hjelp. Det er liten tvil om at ungdommer som står foran å skulle flytte ut for seg selv setter stor pris på å få tilbudt hjelp, spesielt fra andre som kjenner til situasjonen deres. De vil helt sikkert lytte til det du har å si. Men det kan også være til stor hjelp å guide ungdommer til andre som kan tilby hjelp. Har du ikke selv erfaringen som skal til for å gi gode råd, så kan det være nok å sette den unge i kontakt med foreninger som LFB slik at de kan hjelpe eller sørge for hjelp. I mange tilfeller er det ikke så mye som skal til, et lite skubb i riktig retning slik at ungdommen ser at det ikke er så farlig å komme ut for seg selv.

Privacy Policy