Close

Erstatning er ikke godt nok, vi vil ha oppreisning!

Dessverre finnes det flere saker om overgrep, omsorgssvikt og andre former for traumatiske opplevelser som barn og unge har opplevd på barnehjem, hjemme eller ved kontakt med barnevernet. I slike tilfeller er det vanskelig å komme gjennom systemet med et krav om erstatning og oppreisning uten å ha en advokat som kan hjelpe. Ofte tar slike saker også veldig lang tid, noe som ikke er med på å gjøre situasjonen noe bedre for den skadelidende. Det er helt sikkert også mange som ikke tør fremme et krav da de er redd for at det vil koste mye penger til advokat, uten å ha noen sikkerhet for at man får medhold i en eventuell rettsak.

Det mange ikke er klar over er at i flere tilfeller kan man ha krav på en bistandsadvokat som følge av det som kalles for straffeprosessloven § 107 a første ledd. Her står det at man har ubetinget krav på bistandsadvokat om saken gjelder misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold samt seksuelle overgrep mot barn.

Mange saker

Spesielt på 1950 – 1970 tallet var det mange som opplevde å bli utsatt for urimelig behandling som barn når de ble fjernet fra hjemmet og anbrakt på et barnehjem eller fosterhjem. Etter stort press fra mange organisasjoner som jobber for å hjelpe dem som har vært utsatt for slike overgrep, kom det endelig en erstatningsordning i Norge slik at de man kunne søke om erstatning. Ordningen gjaldt for alle som hadde blitt utsatt for overgrep og uverdige omsorgsforhold, enten på barneverns-institusjoner eller i et fosterhjem. I utgangspunktet skulle oppholdet ha funnet sted før 1993. Det kom inn mer enn 800 krav fra barn som har vært fjernet fra hjemmet av barnevernet, så det er liten tvil om at det har vært et behov. Alle saker ble gått igjennom i retten og hele 637 søkere fikk medhold og tilkjent erstatning. Selv om det har blitt mye bedre i dag, så er det fortsatt barn og unge som blir utsatt for ulike typer overgrep og som dermed har krav på erstatning. Flere har likevel etter hvert gitt uttrykk for at de vil ha oppreisning for det de har vært igjennom.

Oppreisning

Erstatning er en ting, men i mange tilfeller er ikke dette nok og flere som har vært utsatt for overgrep i en eller annen form ønsker også oppreisning. Dette er også en økonomisk erstatning, men denne er mer en kompensasjon for  selve krenkelsen man har blitt utsatt for. Oppreisningen kalles også for «tort og svie-erstatning» og er derfor ikke noe kompensasjon for et økonomisk tap, men en erstatning for det som gjerne omtales som legemsfornærmelse. Ved innvilgelse av oppreisningen er det for mange et tegn til at de blir trodd i rettsaken og får en form for plaster på de psykiske sårene som gjerne er de vanskeligste å bli kvitt i slike saker om overgrep.

Presis hvor stor en eventuell oppreisning blir kommer an på sakens karakter og så sees det også på liknende tilfeller. Hovedmomentet er vurderingen av handlingens grovhet. Her ses det på hvordan overgrepet har skjedd og om det har vært gjentatte tilfeller. Spesielt i saker hvor det er av psykisk karakter, så vil man se på hvor stor betydning det har hatt for den fornærmede. I tilfeller hvor det har skjedd psykiske overgrep over flere år vil det også være større sjanse for å få tilkjent oppreisning.

Privacy Policy